Okulary, Gogle, osłony Twarzy – właściwości i zastosowane

Ochrona oczu i twarzy

Zmysł wzroku jest jednym z najistotniejszych, a jednocześnie bardzo delikatnych narządów wymagających ochrony.

Nasze oko to skomplikowany i wrażliwy narząd, dlatego szczególnie w środowisku przemysłowym musimy je skutecznie chronić przed następującymi zagrożeniami:

  • mechanicznymi: pył, uderzenia, cząstki ciał stałych

  • cieplnymi: gorące płyny, rozbryzgi roztopionego metalu, płomienie

  • chemicznymi i biologicznymi: rozbryzgi kwasów, rozpuszczalników, zasad, zainfekowanej krwi

  • promieniowaniem: laser, nadfiolet, podczerwień

  • elektrycznymi: bezpośredni kontakt z prądem, łuk elektryczny.

W kategorii ochrona oczu i twarzy zgromadzone są środki ochrony osobistej mające chronić przed: urazami mechanicznymi, czynnikami chemicznymi i biologicznymi, promieniowaniem optycznym i słońcem. Środki ochrony wzroku, obejmują bardzo szeroką gamę. Są to między innymi okulary, gogle czy wizjerki. Zostały zaprojektowane w taki sposób aby zapewnić użytkownikowi najwyższy poziom bezpieczeństwa. Okres trwałości w normalnych warunkach wynosi 2-3 lata.

Ochrona twarzy – BHP

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach, na których istnieje ryzyko uszkodzeń twarzy, w tym także aparatu wzroku, w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych, powinni używać odpowiednich okularów ochronnych oraz innych koniecznych środków ochrony indywidualnej.

Szczególnie ważna jest ochrona oczu, ponieważ różnorodne czynniki mogą wyjątkowo niekorzystnie wpłynąć na funkcjonowanie zmysłu widzenia. Brak właściwej osłony może doprowadzić do chwilowej lub trwałej ślepoty. Dlatego między innymi tak ważna jest właściwa ochrona przed szkodliwym promieniowaniem oraz różnego rodzaju innymi czynnikami.

Okulary ochronne

Występują z osłonami bocznymi (do pracy w środowisku narażonym na odpryski ciał stałych lub cieczy) lub bez. Soczewki mogą być wykonane z hartowanego szkła lub tworzywa sztucznego. Szkła posiadają filtry ochronne i mogą chronić przed promieniowaniem ultrafioletowym, podczerwonym lub też jaskrawym światłem.

Gogle ochronne

Ze względu na budowę gogle zapewniają ścisłe przyleganie do twarzy użytkownika w okolicy oczu. Dzięki temu należy stosować je także do ochrony przed czynnikami biologicznymi. Posiadają również najczęściej własności zabezpieczające przed zaparowaniem szkieł (wywietrzniki, powłoka zapobiegająca parowaniu itp.). Ze względu na pracę ze szkodliwymi cieczami i czynnikami chemicznymi wymagane jest zastosowanie w goglach systemu wentylacji pośredniej. Ważne, abyśmy dobierając gogle do szlifowania, zwrócili uwagę na zastosowane szybki. Zdarzają się bowiem gogle odporne na chemię, które mają octanowe szyby, a te nie są odporne na uderzenia cząstek, co również może stanowić zagrożenie dla pracownika.

Osłony twarzy

Osłony takie wykonane są z tworzyw sztucznych lub metalowej siatki. W wypadku osłon z tworzyw sztucznych mogą być wyposażone w filtry, które chronią przed różnymi szkodliwymi rodzajami promieniowania, uderzeniami ciał stałych, rozbryzgami cieczy. Ze względu na zastosowaną konstrukcję i materiał osłony mogą być przystosowane do pracy w różnych warunkach. Odpowiednia konstrukcja może chronić nie tylko twarz ale także szyję i podbródek użytkownika.

Przyłbice spawalnicze

Zapewniają ochronę całej twarzy podczas procesu spawania. Ze względu na rodzaj filtra, można wyróżnić przyłbice z filtrem automatycznym i stałym. Producent przyłbicy zapewnia mocowanie na głowie użytkownika za pomocą nagłowia lub też umożliwia przymocowanie do hełmu ochronnego.

Tarcze spawalnicze

Od przyłbic różnią się tym, że są trzymane w ręku przez użytkownika podczas procesu spawania. Mogą być stosowane w ochronie oczu, twarzy a także szyi użytkownika.

Zapewnienie najlepszej ochrony– BHP leży w naszym interesie.

Większość pracodawców zdaje sobie sprawę, jak istotne podczas pracy są odpowiednio dobrane i dostosowane indywidualnie środki ochrony. Wyposażają swoich pracowników w odpowiednie akcesoria, które bez problemu można nabyć w naszym sklepie internetowym, ale również w sklepach stacjonarnych znajdujących się w bliskim sąsiedztwie miasta Poznań (Środa Wielkopolska oraz Września). Oferujemy szeroki asortyment gogli ochronnych, okulary, przyłbice spawalnicze, osłony twarzy, tarcze spawalnicze. Są to podstawowe, niezbędne podczas pracy artykuły BHP .

Wykaz norm

EN 166:2001 Indywidualna ochrona oczu.

Norma europejska odnosząca się do wszystkich środków indywidualnej ochrony oczu chroniących je przed uszkodzeniem za wyjątkiem promieniowania nuklearnego, emisji laserowej i podczerwieni emitowanej przez źródło o niskiej temperaturze. Nie dotyczy tych środków ochrony oczu, dla których opracowano osobne normy, jak na przykład dla okularów przeciwsłonecznych.

EN 169: 2002 Indywidualna ochrona oczu – Filtry spawalnicze Norma europejska dotyczy filtrów spawalniczych i filtrów dla technik pokrewnych.

Specyfikacje numerów poziomów ochrony dla filtrów chroniących operatora w trakcie spawania i procesów pokrewnych. Specyfikacja wymagań dla filtrów z podwójnym poziomem ochrony.

EN 172: 1995 Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym do zastosowań przemysłowych.

Ta norma określa poziomy oraz parametry dla filtrów chroniących przed olśnieniem słonecznym w zastosowaniach przemysłowych.

EN 1731: 2006 Ochrona oczu. Siatkowe ochrony oczu i twarzy.

Specyfikacja materiałów, parametrów i metod badania dla siatkowych ochron twarzy i oczu do zastosowań przemysłowych.

EN 175:1997 Środki ochrony oczu i twarzy stosowane podczas spawania. Norma europejska odnosząca się do środków ochrony oczu i twarzy stosowanych podczas spawania i prac pokrewnych.

Ta zharmonizowana norma europejska dotyczy środków stosowanych w procesach spawania i pokrewnych. Dotyczy to przede wszystkim ochrony przed szkodliwym promieniowaniem optycznym oraz innymi zagrożeniami powstającymi w trakcie spawania i podobnych procesów, takich jak cięcie, szlifowanie itd.