Ochrona ciała

Odzież robocza i ochronna stanowi podstawowy środek ochrony pracy we wszystkich branżach i gałęziach przemysłu.

Wyposażając pracowników w odzież roboczą, należy być w pełni świadomym, że będzie ona miała bezpośredni wpływ na ich zdolność do bezpiecznego realizowania powierzonych zadań. Źle dobrana może zarówno być źródłem uciążliwości fizycznych (np. ograniczenie swobody ruchu czy drażniący skórę materiał), jak i prowadzić do powstawania sytuacji skrajnie niebezpiecznych, mogących skutkować wystąpieniem urazów (np. ubranie, które nie chroni przed odpryskiem spawalniczym lub działaniem substancji niebezpiecznych).


Czym jest ochrona ciała?

Zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG w sprawie wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w zakresie stosowanych środków ochrony osobistej w miejscu pracy wprowadzony został podział produktów na trzy kategorie bezpieczeństwa w zależności od poziomu ryzyka na jakie może być narażony pracownik wykonując dany rodzaj pracy.W zakresie ochrony ciała podział ten wygląda następująco:

KATEGORIA I - Odzież ochronna chroniąca przed minimalnymi zagrożeniami

Odzież ochronna należąca do tej kategorii, to odzież o podstawowej konstrukcji, a ocena poziomu skuteczności zależy od oceny samego użytkownika. W wypadku wzrostu określonego typu zagrożenia, skutki mogą być łatwo zidentyfikowane przez pracownika we właściwym czasie.

Kategoria I obejmuje w szczególności odzież chroniącą przed:

 • zabrudzeniami nieszkodliwymi dla zdrowia (środki czystości o słabym działaniu itp.), których skutki są łatwo odwracalne,
 • powierzchniowymi uszkodzeniami mechanicznymi,
 • zagrożeniami związanymi z czynnikiem gorącym, przy założeniu niewielkiego stopnia zagrożenia,
 • czynnikami atmosferycznymi (niska temperatura, deszcz).

KATEGORIA II - Odzież ochronna nie będąca środkiem ochrony przed minimalnym zagrożeniem (kat. I) ani przed zagrożeniem życia lub zdrowia (kat. III)

Kategoria II ochrony obejmuje swoim zakresem odzież chroniącą przed konkretnym czynnikiem, który nie zagraża życiu lub zdrowiu oraz nie powoduje trwałego uszczerbku na zdrowiu pracownika.

Przykłady odzieży, zaliczanej do kategorii II:

 • odzież chroniąca przed przecięciem,
 • odzież redukująca zagrożenia występujące podczas spawania - dla spawaczy i zawodów pokrewnych,
 • odzież ostrzegawcza (dla służb drogowych).

KATEGORIA III - Odzież ochronna o złożonej konstrukcji do ochrony przed zagrożeniem życia lub zdrowia pracownika

Kategoria III obejmuje odzież specjalistyczną, której zadaniem jest ochrona przed czynnikami mogącymi spowodować najgroźniejsze następstwa dla pracownika, a których bezpośrednich skutków działania nie można zidentyfikować w odpowiednim czasie.

Odzież ochronna należąca do tej grupy to m.in.:

 • specjalistyczne kombinezony przeciwchemiczne,
 • odzież chroniąca przed promieniowaniem jonizującym, płomieniem, temperaturą przekraczającą 100°C lub dużymi rozpryskami gorących substancji,
 • odzież chroniąca przed niskimi temperaturami (poniżej - 50°C),
 • odzież przeznaczona do pracy pod wysokimi napięciami prądu elektrycznego.

Jak możemy podzielić odzież ochronną?

Ze względu na rodzaj zagrożenia odzież ochronną dzieli się na:

 • odzież chroniącą przed czynnikami chemicznymi
 • odzież chroniącą przed czynnikami biologicznymi
 • odzież chroniącą przed czynnikami mechanicznymi
 • odzież chroniąca przed zimnem
 • odzież chroniąca przed wysoką temperaturą
 • odzież ochronna dla spawaczy i osób wykonujących zawody pokrewne
 • odzież chroniąca przed porażeniem prądem
 • odzież chroniąca przed czynnikami atmosferycznymi i wodą
 • odzież przeznaczona do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem
 • odzież chroniąca przed promieniowaniem elektromagnetycznym
 • odzież ostrzegawcza

Drugim kryterium podziału jest zapewniany zakres ochrony:

 • odzież ochraniającą tułów, np. płaszcze, peleryny, kurtki, kombinezony, fartuchy, fartuchy przednie, bluzy, ubrania, spodnie, kamizelki,
 • odzież chroniącą części tułowia, np. ochraniacze barku, ochraniacze klatki piersiowej, ochraniacze brzucha, ochraniacze pośladków, ochraniacze przedramienia,
 • nakrycia głowy, np. kaptury, kapelusze, czapki, berety.

Nie wiesz co wybrać?

Zostaw numer telefonu, oddzwonimy i sprawdzimy czy możemy pomóc Ci w doborze właściwych środków ochrony.

Podaj poprawny e-mail.
×