Ochrona głowy - kaski, czapki

Głowa należy do części ciała najbardziej narażonych na uszkodzenia i urazy podczas większości rodzajów aktywności zawodowej.

Częstym problemem w wielu firmach jest odpowiedni dobór środków ochrony głowy podczas pracy. Na rynku dostępne są różnego rodzaju kaski, hełmy, czy nawet czapki. Wszystkie one zapewniają ochronę głowy pracownika przed możliwymi zagrożeniami.

W tej kategorii zgromadzone są środki ochrony osobistej chroniące głowę przed urazami mogącymi powstać w miejscu pracy, w którym występuje zagrożenie urazami powstałymi od spadających lub szybko poruszających się przedmiotów.

Kaski ochronne oraz inne akcesoria do ochrony głowy w ofercie MMG

Hełm ochronny to nieodłączny element wyposażenia na wielu stanowiskach pracy. Powszechnie stosuje się te okrycia głowy w branżach takich jak budownictwo, górnictwo, energetyka czy inne. Kaski ochronne noszą nie tylko osoby będące w bezpośrednim zagrożeniu, ale także przebywające w przestrzeni narażonej na niebezpieczeństwo.

Nakrycia głowy mają obowiązek nosić zarówno pracownicy, jak i inwestorzy czy goście i inne osoby postronne. Ten wymóg jest regulowany ustawowo, dlatego to na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia środków ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi normami, takich jak m.in. kaski ochronne. Nasza firma ma dla Państwa zróżnicowaną ofertę tego asortymentu, hełmy lekkie oraz ochronne, kaski do pracy na wysokości oraz hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia.

Używaj hełmów ochronnych w trosce o Twoje bezpieczeństwo

Wybierając ochronne nakrycie głowy, należy kierować się jego przeznaczeniem oraz wygodą. Z tego powodu nie powinno ono być ani za małe, ani za duże. Kaski ochronne występują w rozmiarach uniwersalnych z zastosowaniem różnych kolorów. Należy mieć na uwadze, iż tylko prawidłowo dobrany kask spełni funkcję ochronną, nie zapominając o dodatkowych zabezpieczeniach BHP. Środki ochrony indywidualnej zgodnie z nazwą pełnią funkcję ochronną naszego życia i zdrowia, niwelują skutki wszelkich możliwie niebezpiecznych zdarzeń. Zapewnienie odpowiedniego nakrycia głowy użytkownika to gwarancja bezpieczeństwa Państwa pracowników w miejscu pracy.

Jak zbudowany jest hełm ochronny?

Środki BHP do ochrony głowy w zależności od przeznaczenia różnią się konstrukcją. Nie mniej tego można wskazać na ich trzy wspólne elementy: skorupę, więźbę oraz pas główny.

Najważniejszym elementem hełmu z punktu widzenia elektrostatyki jest skorupa. Jej podstawowym zadaniem jest przejęcie uderzenia, częściowe pochłonięcie jego energii i przekazanie pozostałej jej części na więźbę. Nie styka się ona bezpośrednio z głową użytkownika. Najczęściej stosowanymi surowcami do produkcji skorup są: polietylen, poliamid, ABS i kompozyty mat szklanych utwardzanych żywicami syntetycznymi. Zasadniczą wadą tych materiałów, głównie ze względu na właściwości elektrostatyczne takie jak: wysoka rezystancja, ograniczone możliwości odprowadzenia zgromadzonego ładunku (sposób mocowania), łatwość wprowadzenia ładunków na powierzchnię (pocieranie), jest możliwość powodowania zagrożeń w strefach gdzie występuje atmosfera wybuchowa.

Więźba jest wewnętrzną częścią hełmu, przymocowaną do skorupy i przylegającą bezpośrednio do głowy. Zadaniem więźby jest amortyzowanie uderzenia przekazywanego przez skorupę oraz rozłożenie działających wtedy sił na możliwie największą część powierzchni głowy. Więźba jest najczęściej wykonywana z taśm tkanych z włókien syntetycznych lub pasków polietylenowych. Hełmy mogą być również wyposażone w dodatkową wykładzinę amortyzującą, której zadaniem jest zmniejszenie wartości siły przekazywanej na głowę użytkownika podczas uderzenia.

Pas główny opasuje głowę na wysokości czoła i podstawy czaszki, a w powiązaniu z więźbą umożliwia stabilne umieszczenie hełmu. Połączony jest zwykle z potnikiem, którego zadaniem jest wchłanianie potu wydzielanego przez skórę (głównie na czole).

Pasek podbródkowy jest elementem pomocniczym zapobiegającym spadaniu hełmu z głowy w razie jej pochylenia. Nie ma potrzeby jego stosowania, jeśli więźba hełmu wraz z pasem głównym jest tak skonstruowana, że obejmuje część potyliczną głowy.

Dzięki możliwości łączenia hełmów z kompatybilnymi akcesoriami można uzyskać kompletne rozwiązania np. hełm ochronny z przyłbicą, hełm ochronny z okularami, hełm ochronny z nausznikami, hełm ochronny elektroizolacyjny z przyłbicą.

Przemysłowe hełmy ochronne

Tego typu zabezpieczenie głowy musi spełniać wymogi konstrukcyjne, obowiązkowe oraz dodatkowe dotyczące parametrów ochronnych.

W przepisach oraz normach określone są metody badań obowiązkowych i dodatkowych dla przemysłowych hełmów ochronnych.

Każdy hełm musi posiadać oznakowanie wytłoczone lub nadrukowane zawierające następujące informacje:

  • Numer niniejszej normy europejskiej,
  • Nazwę lub znak identyfikacyjny producenta,
  • Rok i kwartał produkcji,
  • Typ hełmu,
  • Rozmiar lub zakres rozmiaru,
  • Oznaczenie materiału skorupy.

Ich głównym zadaniem jest ochrona głowy użytkownika przed:

  • uderzeniami pochodzącymi od spadających przedmiotów,
  • uderzeniami o nieruchome niebezpieczne obiekty na stanowisku pracy,
  • poprzecznie działającymi siłami ściskającymi,
  • oraz dodatkowo przed otwartym płomieniem, odpryskami stopionego metalu, porażeniem prądem elektrycznym.

Dodatkowe informacje takie jak instrukcje lub zalecenia regulacji, montażu, użytkowania, czyszczenia, dezynfekcji, konserwacji, przeglądu i składowania, definiuje instrukcja użytkowania hełmu.

Przemysłowe lekkie hełmy

Hełmy te są przeznaczone do ochrony użytkownika przed uderzeniami głowy w przedmioty twarde i nieruchome z taką siłą, która może spowodować rozdarcie skóry i inne powierzchniowe rany. Zakres użycia ograniczany jest z reguły do użytkowania wewnątrz obiektów.

Hełmy lekkie nie są przeznaczone do ochrony głowy przed skutkami uderzeń, upadków przedmiotów lub przed zawieszonymi bądź poruszającymi się ładunkami.

Nie należy mylić hełmów lekkich z hełmami ochronnymi dla przemysłu wyszczególnionymi w normie EN397, są to dwa odrębne środki ochrony głowy.

Wysokoskuteczne przemysłowe hełmy ochronne

Hełmy przemysłowe o podwyższonych parametrach ochronnych są przeznaczone do ochrony użytkownika przed urazami mózgu, pęknięciem czaszki lub urazami karku, które mogą być spowodowane przez obiekty spadające lub uderzające.

Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia

Hełmy z materiałów elektroizolacyjnych to najskuteczniejsza ochrona głowy używana przy pracach pod napięciem lub w pobliżu części czynnych instalacji elektrycznych napięcia przemiennego o wartościach nie przekraczających 1000 V lub napięcia stałego o wartościach nie przekraczających 1500 V.

Hełmy ochronne - ważność

Pracownicy powinni dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej, dokonując regularnych oględzin hełmów przed każdym użyciem. Konserwacja i obsługa techniczna powinna się odbywać zgodnie z instrukcją użytkowania dostarczaną wraz z hełmem przez producenta. Okres użytkowania hełmów ochronnych musi być podany w instrukcji użytkowania i jest liczony od daty produkcji wybitej na skorupie hełmu. Na ogół wynosi od 3 do 5 lat.

Hełm należy bezwzględnie wycofać z użytkowania, jeżeli: został poddany silnemu uderzeniu lub wykazuje oznaki uszkodzenia (pęknięcia, głębokie zarysowania itp), upłynął jego okres stosowania, podany przez producenta w instrukcji użytkowania.

Z naszych usług korzysta już wiele firm

Nasi klienci

Nie wiesz co wybrać ?

Zostaw numer telefonu, oddzwonimy i sprawdzimy czy możemy pomóc Ci w doborze właściwych środków ochrony